استند شامل استند عکس کودک، استند شماره سال تولد، استند شخصیت تم می باشد.

استند عکس کودک

 

استند شخصیت تم

 

استند نام کودک رومیزی

 

استند عدد تولد با گل

 

استند حروف اسم ایستاده