تم ، موضوع یا ایده ای هست که کلیه تشکیلات مراسم و میهمانی به رنگ و طرح اون در میاد. هر موضوعی که شما دوست دارید رو ما به تم مراسمتون در میاریم.
ما با طراحی و عکاسی حرفه ای تم اختصاصی فرزند شما رو اجرا می کنیم.