وقتی کوچولوی شما اولین قدم و بر می داره ، وقتی خودش روی این زمین بزرگ گام برداشتنو تجربه میکنه ، شما باید به بهونه این نعمت خدا رو شکر کنید و یه مهمونی براش بگیرید، با تم های مخصوص و گروه حرفه ای سوروسات این اتفاق بزرگ رو جشن بگیرید.