با توجه به جنسیت کودک، تم انتخابی می توانید لباس خاصی برای کودک خود در مراسم تهیه کرده تا همه اجزای مراسم شما خاص و زیبا باشد.

 

 

با توجه به تم انتخابی ، تیم طراحی و دوخت سور و سات برای شما و فرزندتان لباسی خاص آماده میکنه که هم شما و هم مراسمتون رو متمایز میکنه