میز و صندلی مخصوص کودکان و بزرگسال، که در صورت نیاز تو مراسم شما استفاده میشه.