میز تنقلات و شکلات قسمتی است که بسیار مورد توجه بچه ها بوده و شادی تولد را دو چندان می کند، شما می توانید با انتخاب از انواع تنقلات به سلیقه خود میزی به دلخواه و میل کودکانتان بچینید.