حتما نقاشی رو صورت بچه ها رو دیدید اگه دوست داشتید می تونین تو مراسمتون یه نفر رو واسه اجرای اینکار داشته باشین.